Πέμπτη 26 Μαΐου 2016

Ο Δήμος Ναυπαακτίας για τις .... "Γαλάζιες Σημαίες"Παραλία Γριμπόβου


Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τα ύδατα κολύμβησης οι παραλίες του Γριμπόβου και της Ψανής αποτελούν τις μόνες παραλίες στο Ν. Αιτ/νιας που έλαβαν Γαλάζια Σημαία για το 2016.

Σημειώνεται ότι η παραλία του Γριμπόβου δεν είχε λάβει Γαλάζια Σημαία από το έτος 2011.

Αυτό σημαίνει ότι και οι δυο οι παραλίες της πόλης μας πληρούν τα 33 αυστηρά κριτήρια ποιότητας, τα οποία σχετίζονται με την καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Το Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί, διεθνώς, οικολογικό σύμβολο ποιότητας των ακτών και ως θεσμός ξεκίνησε το 1987, ενώ συνιστά σημαντική παράμετρο για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας.

Ο Δήμος μας προτίθεται το 2017 να προβεί για πρώτη φορά σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποσπάσει γαλάζιες σημαίες και σε άλλες παραλίες της περιφέρειας του και κυρίως σε αυτές του Κρυονερίου και της Κάτω Βασιλικής.

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Λουκόπουλος

                

           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου