Σάββατο 4 Ιουνίου 2016

Σύγκληση Δ. Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου


 


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

     ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

                                                                                                           Ναύπακτος  2-06-2016

                                                                                                           Αριθ. Πρωτ. 584

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

·         Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

·         Σμπούκης Βασίλειος

·         Σπυροπούλου Σοφία

·         Ζιαμπάρα Μαρία

·         Γούλας Γεώργιος

·         Λιμενάρχη Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο ΠαναγιώτηΘΕΜΑ:  «Σύγκληση  Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου». Σας προσκαλούμε την Δευτέρα  06-06-2016 και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενία  σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:1.Ενημερωση σχετικά με επίσκεψη Προέδρου κ. Φράγκου Αντώνιου στη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων στην Αθήνα για την επίλυση του προβλήματος των σπηλαιώσεων εντός του Λιμένα Ναυπάκτου αλλά και της αποκατάστασης του κρηπιδώματος πέριξ αυτού.


4.Αποδοχή εκπόνησης μελετών προς το σκοπό Δωρεάς:

   α) Ανεμολογική και κυματική μελέτη

   β) Προσομοίωση κυματισμών και φαινομένων μεταφοράς ιζημάτων στην παρούσα φάση της περιοχής του έργου

   γ) Εναλλακτικές σχεδιάσεις παρεμβάσεων και αξιολόγηση των επιπτώσεων τους στην προστασία του κάστρου και στην αποτροπή της προσάμμωσης του λιμενίσκου

   δ)Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων και προετοιμασία φακέλου αδειοδότησης του έργου


5.Παραλαβή  μελέτης με τίτλο «Βυθομετρική αποτύπωσης λιμένος Ναυπάκτου»


6. Λήψη Απόφασης  περί έγκρισης της Τεχνικής περιγραφής που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δημου Ναυπακτίας, για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση –Προσαρμογή ράμπας ανέλκυσης –καθέλκυσης μικρών σκαφών στη θέση Γρίμποβο Δ.Κ. Ναυπάκτου και εντός ΧΖΛ Ναυπάκτου» του Δήμου Ναυπακτίας και ανάθεση της εκτέλεσης του έργου.


7. Ανάθεση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση πεζογέφυρας –διαδρόμου (από την οδό Αγελάου εως την οδό Αρβανίτη) στην παραλία Γριμπόβου, στη Ναύπακτο και αποκατάσταση πρόσβασης στις υπάρχουσες κλίμακες στην παραλία»


8.Λήψη απόφασης για κατασκευή σκιάστρου  στις εκβολές χειμάρρου ΣΚΑ Β.Κ. 283 Τ.Κ. Ναυπάκτου , Δήμου Ναυπακτίας, Π. Ε. Αιτ/νίας  και εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα σύμφωνα με τα τοπογραφικά διαγράμματα που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας.


 9. Έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για  παραχώρηση χερσαίου  χώρου στην περιοχή Γριμπόβου για            εγκατάσταση Λούνα Πάρκ .

10. Συγκρότηση Επιτροπής για διεξαγωγή του διαγωνισμού παραχώρησης χώρου στην περιοχή Γριμπόβου για   εγκατάσταση Λούνα Πάρκ .

 11. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Κορελή Φωτεινή του Οδυσσέα για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ναυπάκτου περιοχή Ψανής  Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο  1-06-2016 εως 31-10-2016 και για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,  ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.  

12. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Ραίκου Δημήτριου του Σπυρίδων για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ναυπάκτου περιοχή Αντιρρίου για τη χρονική περίοδο  1-06-2016 εως 30-10-2016 και για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,  ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων. 

13. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Ζαβέρδα Ταξιάρχη του Ανδρέα για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ναυπάκτου περιοχή Γριμπόβου  Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο  1-06-2016 εως 30-10-2016 και για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,  ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων. 

14. Λήψη Απόφασης επί αιτήσεως κας Βουλτούρκη Χριστίνας για πώληση χειροτεχνημάτων –καλλιτεχνημάτων και για τη χρονική περίοδο από 5-08-2016 έως 21-08-2016 από την Δυτική Σκάλα του Λιμένος εως την πλαζ στην παραλία Ψανής.

       

                                  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                     

                                        ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου