Πέμπτη 16 Μαΐου 2013

Ποινές και πρόστιμα σε... δημοσίους υπαλλήλους

Ποινές και πρόστιμα σε δημοσίους υπαλλήλους που ζημιώνουν το κράτος

Έρχονται πρόστιμα και ποινές σε όσους υπαλλήλους του Δημοσίου, ζημιώνουν τον προϋπολογισμό του φορέα και κατ' επέκταση τον κρατικό προϋπολογισμό.
 
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, με απόφασή του προβλέπει ότι όσοι δημόσιοι υπάλληλοι διαπιστώνεται ότι κάνουν παρατυπίες ή μη αποδοτικές ή περιττές δαπάνες θα πρέπει να αποζημιώνουν την υπηρεσία τους.
 
Με την απόφαση εγκρίθηκε ο Κανονισμός που καθορίζει τον τρόπο επιβολής και υλοποίησης των δημοσιονομικών διορθώσεων και πράξεων καταλογισμού, εφόσον διαπιστωθούν κατά τον έλεγχο, από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ), παρατυπίες ή μη αποδοτικές ή περιττές δαπάνες, καθώς και ο τύπος των πράξεων καταλογισμού και δημοσιονομικής διόρθωσης.
 
Προϋπόθεση για την εφαρμογή του Κανονισμού αποτελεί η διενέργεια ελέγχων, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και ο εντοπισμός μεμονωμένων ή συστημικών παρατυπιών σε υπηρεσίες των φορέων.
 
Μετά το πέρας του ελέγχου, οι Δημοσιονομικοί Ελεγκτές ή οι ελεγκτικές ομάδες συντάσσουν έκθεση, η οποία, εφόσον διαπιστώνει ευρήματα με παρατυπίες που συνεπάγονται δημοσιονομικές διορθώσεις ή καταλογισμούς.
 
Στην περίπτωση αυτή, η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων ή καταλογισμών για ποσά:
Μέχρι 10.000 ευρώ διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου Δημοσιονομικού Ελεγκτή.
Από 10.001 -50.000 ευρώ ο καταλογισμός γίνεται με απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος.
 
Για ποσά από 50.001 - 100.000 ευρώ γίνεται με απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου Προϊσταμένου Διεύθυνσης.
 
Για ποσά 100.001 ευρώ και άνω ο καταλογισμός γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της ΓΔΔΕ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου