Τετάρτη 15 Μαΐου 2013

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στον αγροτικό τομέα

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στον αγροτικό τομέα

 

Ξεκινά άμεσα η υλοποίηση νέας δράσης επιδοτούμενης κατάρτισης ανέργων, αυτοαπασχολούμενων και υποαπασχολούμενων στον αγροτικό τομέα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».

Το πρόγραμμα, μετά από διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων, θα υλοποιήσει ο ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», ενώ εντός του Ιουνίου θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Ωφελούμενοι είναι άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι (µέλη αγροτικών συνεταιρισµών) και υποαπασχολούμενοι στον αγροτικό τοµέα µε προϋπόθεση α) να έχουν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα και β) το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους να µην υπερβαίνει το αντίστοιχο όριο της φτώχειας ανάλογα µε τον αριθµό των οικογενειακών µελών.
Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ και έχει στόχο την κατάρτιση 7.000 ανέργων και 1.500 αυτοαπασχολούμενων και υποαπασχολούμενων στον αγροτικό τομέα στις οκτώ Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 (Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Πελοποννήσου) σε αντικείμενα σχετικά με δυναμικά είδη καλλιεργειών και εκτροφών, παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων κ.λπ.
Αφορμή για την επιλογή και επεξεργασία της νέας αυτής δράσης αποτέλεσε η παρατηρούμενη τάση επιστροφής, νέων ανθρώπων κυρίως, στην ύπαιθρο αναζητώντας επαγγελματική διέξοδο, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης.
Το Ε.Π «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο πλαίσιο των δράσεών του για την αντιμετώπιση της κρίσης και την προώθηση της ανάπτυξης. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί το μοναδικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιχειρησιακό πρόγραμμα με στόχο το μετριασμό των απρόβλεπτων επιπτώσεων των κρίσεων. Με συνολικό προϋπολογισμό 186 εκατ. ευρώ συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προτεραιότητά του αποτελεί η στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών ή τομεακών κρίσεων, όπως αυτή που βιώνει η χώρα τα τελευταία χρόνια.
Κύρια ομάδα - στόχο του προγράμματος αποτελούν οι άνεργοι. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του προγράμματος δεν συνίσταται μόνο στο ότι στοχεύει στην αντιμετώπιση των συνεπειών μιας κρίσης, αλλά και στο ότι παρεμβαίνει άμεσα και στοχευμένα σε συγκεκριμένες περιοχές, κλάδους ή ομάδες πληθυσμού που πλήττονται από αυτήν.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»: http://www.epeaa.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου