Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ  20-7-2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 19742
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360143                                                        ΠΡΟΣ
FAX: 2634360121                 
1.      κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2.      κ. Δήμαρχο

 
ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας».

       Σας προσκαλούμε, στις 22-7-2015 ημέρα Τετάρτη   και ώρα  18:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1)      Συμμετοχή του Δήμου στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 2015-2016 της ΕΕΤΑΑ ΑΕ. και εξουσιοδότηση προς το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Ναυπακτίας να υποβάλλει την παρούσα αίτηση-προσφορά και να υπογράψει τη σύμβαση, δεσμεύοντας το φορέα , με μόνη την υπογραφή του έναντι της ΕΕΤΑΑ ΑΕ. (Εισηγ.κ.Φράγκος)

2)      Δημοτικοί Παιδικοί- Βρεφονηπιακοί  Σταθμοί  που θα συμμετάσχουν στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 2015-2016. (Εισηγ.κ.Φράγκος).

3)      Έκδοση εγγυητικής επιστολής για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 2015-2016  της ΕΕΤΑΑ ΑΕ.  (Εισηγ.κ.Φράγκος)

 
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα επειδή η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 2015-2016 της ΕΕΤΑΑ ΑΕ εκδόθηκε από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ την 16-7-2015, η  καταληκτική ημερομηνία υποβολής  αίτησης του Δήμου στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 31-7-2015 και  η έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής απαιτεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

 

                                                            Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίο
Σιαμαντάς Γεώργιος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (Για ενέργεια)

  1. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του).


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)

  1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
  2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
  3. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου