Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2016

"Τουριστική Έκθεση": "Εγώ στο σκύλο μου και ο σκύλος στην... ουρά του" = "ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ"

Ο Δήμος στην Αιτωλική Αναπτυξιακή και από εκεί σε ιδιώτη ή... ιδιώτες η "οργάνωση" της "Τουριστικής Έκθεσης Ναυπάκτου" στο χώρο των .... "Παζαριών"!

Κατά τα άλλα, "λεφτά υπάρχουν" και με "ύψιστους υπολογισμούς" σε "πλήρη επιτυχία της Έκθεσης" ο Δήμος θα επενδύσει 14.500 ευρώ για να κερδίσει 15.500 ευρώ η δε "Αναπτυξιακή" 150.000 ευρώ για να κερδίσει σαν Εταιρεία .......  6.000 ευρώ!

Όλα αυτά και... άλλα πολλά συμπεριλαμβάνονται στην "Εισήγηση" του αρμοδίου Αντιδημάρχου κ. Ι. Σύψα (την παραθέτουμε ολόκληρη) προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας η οποία και ... εγκρίθηκε με δέλεαρ την... "Διαφάνεια"! Μια "διαφάνεια" που αν κρίνουμε από αυτή της Εμποροπανήγυρις,προβληματίζει από όσα έχουν ακουστεί ή διαπιστωθεί κατά καιρούς για τα.... "παζάρια"!

Επίσης είναι απορίας άξιο ότι πουθενά δεν αναφέρεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου μιας και ο χώρος ανήκει στη δικαιοδοσία του! Και φυσικά ενισχύεται από το ότι δεν υπήρξε καμία αντίδραση από τη Διοίκηση του Δ.Λ.Τ.Ν. Τα όσα ακούγονται δεν έχουν "διασταυρωθεί"!..

Εμείς σας παραθέτουμε την "Εισήγηση" στην οποία αναφέρεται και η αξιότιμη "Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της Τουριστικής Έκθεσης" (ειπώθηκε πως "Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει" χωρίς ωστόσο να στοιχειοθετείτε) και σεις βγάλετε τα δικά σας ... συμπεράσματα....


ΕΙ Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την οργάνωση και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της τουριστικής έκθεσης Ναυπάκτου.


Επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής είναι η καθιέρωση διοργάνωσης ετήσιας τουριστικής έκθεσης εναλλακτικού τουρισμού στην πόλη της Ναυπάκτου.  Για το σκοπό αυτό εισηγούμαστετην παρακάτω τοπική κανονιστική απόφαση για την οργάνωση και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της τουριστικής έκθεσης, την οποία καλείστε να ψηφίσετε:


Τοπική κανονιστική απόφαση για την οργάνωση και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της τουριστικής έκθεσης Ναυπάκτου.Άρθρο 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει:

1)      Τις προϋποθέσεις λειτουργίας και την οργάνωση της τουριστικής έκθεσης της πόλεως Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας &

2)      Τους κανόνες αισθητικής, υγιεινής και τάξης στο χώρο της τουριστικήςέκθεσης.Άρθρο 2

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων των Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) και Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,  του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τ.Α’), του Π.Δ.12/2005(ΦΕΚ 10/18.01.2005 τ.Α’), της Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τ.Β'), της KYA ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’), της Υ,Α Αριθμ. Κ1−3508/29-12-2011 (ΦΕΚ 3009/29-12-2011/τεύχος Β’), άρθρα 36 – 39 του Ν. 4264/15-5-2014 (ΦΕΚ 118/15-5-2014 τεύχος Α’) και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.Άρθρο 3

ΓΕΝΙΚΑ

1. Η έκθεση θα διεξαχθεί από 14 έως 17 Οκτωβρίου. Προβλέπεται μία ημέρα εγκατάστασης (13 Οκτωβρίου) και μία ημέρα απεγκατάστασης των εκθετών (18 Οκτωβρίου).

2. θα διεξαχθεί στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στην περιοχή Γριμπόβου, της Δημοτικής Ενότητας Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας και ειδικότερα στα ΒΚ 283, 229 και 290 δημόσια κτήματα, που βρίσκονται ανατολικά  και βορειοανατολικά των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων και όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, που υπογράφεται από τον Προϊστάμενό της και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.(Στον ίδιο χώρο διεξάγεται και η εμποροπανήγυρη Ναυπάκτου).

3. Οι προς χρήση χώροι της Έκθεσης αποτυπώνονται στα τοπογραφικά διαγράμματα που συνέταξε ο Δήμος Ναυπακτίας και το οποίο θα είναι έγκαιρα αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Ναυπακτίας.

4.  Υπεύθυνος για την διοργάνωση της Έκθεσης είναι ο Δήμος Ναυπακτίας. Ο Δήμος δύναται να λάβει τεχνική υποστήριξη για τη διοργάνωση της τουριστικής έκθεσης, κατόπιν υπογραφής σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης ή διενέργειας σχετικού διαγωνισμού.

5 Κάθε συμμετέχοντας καταβάλει για η συμμετοχή του στην έκθεση κόστος συμμετοχής και κόστος τέλους χρήσης γης.

6. Η τελική άδεια συμμετοχής εκδίδεται από τον Δήμο μετά την προσκόμιση των παραστατικών εξόφλησης των αναφερομένων στο σημείο 6 παραπάνω.Άρθρο 4

Υποχρεώσεις ΔιοργανωτήΟ διοργανωτής είναι υποχρεωμένος να προβεί σε όλες της απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίησητης τουριστικής έκθεσης.

Μπορεί δε να είναι ο ίδιος ο Δήμος ή να συνάψει σύμβαση (Προγραμματική ή άλλη)νομίμως  σε τρίτους για κάθε επιμέρους τμήμα της διοργάνωσης ή το σύνολο αυτής, όπως την κατασκευή, τον ηλεκτροφωτισμό, τη φύλαξη, την διαφήμιση  κ.λ.π.

Η δαπάνη των ανωτέρω και η εν γένει πληρωμή  των υλικών και της παροχής έργου αυτών, θα καλυφθεί από το συνολικό κόστος συμμετοχής των εκθετών στην τουριστική έκθεση.

Ο διοργανωτής υποχρεούται να επιβεβαιώσει ότι οι συμμετέχοντες στις σχετικές εκδηλώσεις έχουν εξοφλήσει το συνολικό κόστος συμμετοχής τους, πριν τους χορηγήσει την άδεια συμμετοχής, ώστε να εισέλθουν στο χώρο της έκθεσης. Ο διοργανωτής δεν νομιμοποιείται να αναζητήσει άλλα χρηματικά ποσά από τους συμμετέχοντες  εκθέτες.

Για το κόστος κατασκευής των περιπτέρων της εμποροπανήγυρης τίθενται ανώτερα χρηματικά όρια ως εξής:55€ ανά τετραγωνικό μέτροΌλες οι ως άνω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.Σε περίπτωση που ο Δήμος συνεργαστεί με άλλο φορέα για την διεξαγωγή της τουριστικής έκθεσης,οφορέας, θα πληρωθεί απευθείας από τους εκθέτες και αυτός θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος  για την αποπληρωμή του από έκαστο συμμετέχοντα.Ως Δήμος, ΚΑΜΙΑ υποχρέωση δεν φέρουμε πληρωμής, ή αποζημίωσης, αστικής ευθύνης κ.λ.π. του φορέα, ή  και των υπεργολάβων που αυτός θα επιλέξει. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος θα έχει ΜΟΝΟ απαίτηση η διοργάνωση – κατασκευήτης έκθεσης να είναι ΑΠΟΛΥΤΑ σύμφωνη με τους κατωτέρω όρους και υποχρεώσεις και των Τεχνικών Περιγραφών της όλης κατασκευής και ΚΑΜΙΑ οικονομική υποχρέωση, ή, επιβάρυνση δεν θα φέρει ο Δήμος έναντι όποιου επαγγελματία συμμετάσχει στην κατασκευή, την ηλεκτρολογική εγκατάσταση, στην φύλαξη, τον καθαρισμό κ.λ.π. του ΟΛΟΥ χώρου που θα διοργανωθεί η  έκθεση.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ1.ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 

Θα πρέπει να κατασκευαστεί αψίδα κεντρικής εισόδου της έκθεσης. Οπωσδήποτε δε, θα τοποθετηθεί επιγραφή με την επωνυμία της έκθεσης.2.ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ PVC (ΤΕΝΤΑ)

Θα πρέπει να κατασκευαστεί λυόμενο κτίριο με κάλυψη στεγασμένου ωφέλιμου χώρου (καθαρού) από 7.800 τ.μ.  με δυνατότητα επέκτασης αν απαιτηθεί, από τέντα ομοιόμορφου χρώματος για την στέγαση των απαιτούμενων περιπτέρων και λοιπών χώρωντης έκθεσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ– ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 1)         Η κάτοψη της μεταλλικής κατασκευής θα πρέπει να είναι ορθογωνική διαστάσεων τουλάχιστον  60 μ πλάτος και 130μ μήκος .  Η επικάλυψη πλευρικά και στην οροφή να γίνει από μουσαμά άκαυστου  PVC, ο οποίος να δένεται στη κατασκευή, ενώ όλα τα φέροντα στοιχεία της μεταλλικής κατασκευής να είναι από αλουμίνιοηλεκτροστατικής βαφής χρώματος λευκού, οκτάγωνης διατομής, πάχους 4,3χιλ. τουλάχιστον. Όλα τα υλικά θα πρέπει είναι υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και ευρωπαϊκών standards όπως γίνονται όλες οι εκθέσεις και εμποροπανήγυρης  του εξωτερικού. Επίσης θα πρέπει να ικανοποιούνται οι σχετικές απαιτήσεις πυροπροστασίας των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 5 της υπ’αριθμό. 11/2003 πυροσβεστικής διάταξης (ΦΕΚ Β΄ 817/23-06-2003) και συγκεκριμένα:

I.          Τα υλικά κατασκευής του περιβλήματος κάθε τέντας να είναι άκαυστα. Επιπλέον κατά την θέρμανση τους να μην  παράγουν τοξικά ή εν γένει επικίνδυνα αέρια, σύμφωνα με τα δεδομένα ασφαλείας.

II.         Τα στοιχεία στήριξης και ανάρτησης να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 60 λεπτά.

III.       Τα υλικά κατασκευής και επικάλυψης του δαπέδου να είναι κατασκευασμένα από άκαυστα (βραδύκαυστα)υλικά.

        Περιμετρικά και σε επαφή με το έδαφος θα πρέπει να  μονωθεί με στεγανοποιητικό υλικό που θα το προστατεύει από την είσοδο νερών βροχής κ.λ.π. Θα υπάρχει είσοδος και έξοδος για τους επισκέπτες, ειδικές θύρες εισόδου-εξόδου εμπορευμάτων και ογκωδών υλικών και ειδικές θύρες ως έξοδοι κινδύνου, σύμφωνα με την μελέτη πυροπροστασίας.

2)         Ο χώρος θα πρέπει να καλυφθεί πλήρως με ηλεκτρική εγκατάσταση με σύγχρονα φωτιστικά σώματα spots και προβολείς, ώστε να διασφαλίζεται άπλετος φωτισμός τόσο στα περίπτερα όσο  στους κοινόχρηστους χώρους της έκθεσης. 

3)         Θα πρέπει να  τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες

4)         Θα πρέπει να  τοποθετηθούν ντούζ

5)         Σε όλους τους χώρους της έκθεσηςθα τοποθετηθούν πυροσβεστήρες σύμφωνα με την μελέτη πυροπροστασίας ,που θα εξασφαλιστεί και προσκομισθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία από τον φορέα υλοποίησης.

6)         Να εξασφαλίζεται  πλήρως ο εξαερισμός του χώρου.

7)         Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης να υπάρχουν τεχνίτες και ηλεκτρολόγοι για έκτακτες ανάγκες.

8)         Επειδή η υπάρχουσα ισχύς ρεύματος 3Χ250 Α δεν επαρκεί, ο Δήμοςυποχρεούται με σχέδια του αδειούχου ηλεκτρολόγου του εγκαταστάτη,που θα προσκομίσει στην ΔΕΔΔΗΕ Ναυπάκτου , να πάρει δύο προσωρινές παροχές , τουλάχιστονΝο 4 (ασφάλειες 3Χ63 Α) ,για να καλύψουν τις ανάγκες. Το κόστος των παροχών αυτών και όχι των σχεδίων από την ΔΕΔΔΗΕ, θα καλυφτεί από τον Δήμο. 

9) Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται η στατική επάρκεια και η στεγανότητα όλου του χώρου από καιρικά φαινόμενα (βροχή, αέρας, θαλάσσιο κύμα κ.λ.π) και να αναλαμβάνεται εγγράφως η κάλυψης της αστικής και ποινικής ευθύνης έναντι τρίτων από τον εκάστοτε κατασκευαστή.

10)       Για τη σωστή λειτουργία της Έκθεσης και της Εμποροπανήγυρης,θα υπάρχουν πολλά άτομα τεχνίτες, κατασκευαστές ,για την εγκατάσταση και την απεγκατάσταση της κατασκευής (πριν και μετά την έκθεση), τεχνίτες ειδικοί για τη διαμόρφωση της εσωτερικής δομής, επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι, τεχνίτες μοκετών, ελαιοχρωματιστές κ.λ.π) για την ασφαλή λειτουργία των εκδηλώσεων.

11) Για την πυροπροστασία της συγκεκριμένης κατασκευής θα φέρει Βεβαίωση-πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία  Ναυπάκτου.

12)       Στην έκθεση πρέπει απαραιτήτως να υπάρχουν οι χώροι: χώρος υποδοχής, χώρος καφετέριας – κυλικείου, συνεδριακό κέντρο και ο κυρίως εκθεσιακός χώρος περιπτέρων. Επίσης θα υπάρχει Πύλη με υλικό εκρεόραμα με βέργες αλουμινίου φυσικού χρώματος 100εκ μήκος και 3εκ πάχος τουλάχιστον.

13)       Να γίνει κατασκευή και εγκατάσταση περιπτέρων στο εσωτερικό του κτιρίου διαστάσεων που θα παραγγείλουν οι εκθέτες, όπου η βασική δομή των  περιπτέρων να είναι από ειδικό σύστημα αλουμινίου και μελαμίνες που να διαμορφώνουν τα χωρίσματα κατ’ απαίτηση  εκάστουεκθέτη.Το ύψος του κάθε περίπτερουθα είναι 2, 50 μ (εσωτερική Δομή), θα τοποθετηθεί Μοκέτα δαπέδου, Προβολείς 400 W ανά 6 τ.μ., Πρίζες 220 V ανά 10 τ.μ., Μετόπη με Επωνυμία, 1 Γραφείο και 3 Καρέκλες, Μεγαφωνική Εγκατάσταση, όλα αρίστης κατάστασης. Ο διάδρομος να έχει πλάτος τουλάχιστον 4 μέτρα και όλος ο χώρος της έκθεσης να είναι στο δάπεδό του επενδυμένο με καινούργια μοκέτα, διαφορετικού χρώματος για τα περίπτερα και διαφορετικού χρώματος για τους διαδρόμους.

14)       Όλοι οι χώροι της έκθεσης θα καλύπτονται από ασύρματο internet. Το κόστος των παροχών από τον ΟΤΕ, θα καλυφτεί από τον Δήμο. 

           ΑΣΤΙΚΗ-ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ/Λοιπές Υποχρεώσεις       Ο Δήμος θα παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε κάθε περίπτερο  και η ευθύνη του περιορίζεται μέχρι το πύλαρ διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας στην αρχή της προσωρινής παροχής ηλεκτρικής εγκατάστασης της ΔΕΗ. Καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της έκθεσης ο διοργανωτής αναλαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση οιονδήποτε προβλημάτων, όπως ηλεκτρολογικών κλπ. Επίσης, υπάρχει υποχρέωση καθημερινής καθαριότητας εντός και εκτός του χώρου και την αποκατάσταση του χώρου μετά τη λήξη της έκθεσης.

       Τα απορρίμματα θα συλλέγονται αποκλειστικά από τους εκθέτες εντός πλαστικών σάκων και θα εναποτίθενται σε κάδους που θα τοποθετήσει ο Δήμος σε κατάλληλες θέσεις για να είναι δυνατή η τακτική και απρόσκοπτη συγκέντρωσή τους από τα απορριμματοφόρα αυτοκίνητα του Δήμου. Η καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων θα γίνεται από το Δήμο.ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΦΥΛΑΞΗΣΤα καθήκοντα φύλαξης θα είναι τα εξής:

1)         Η φύλαξη του χώρου της έκθεσης, του χώρου στάθμευσης οχημάτων ιδιωτών, πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, οχημάτων ή εμπορευμάτων καθ’ όλο το 24ωρο, με 4 άτομα σε κάθε βάρδια και θα περιλαμβάνει:

·         την ομαλή είσοδο των εμπόρων για να αναλάβουν τις θέσεις που τους έχουν αποδοθεί από τον διοργανωτή.

·         τον έλεγχο ότι έχουν καταβάλει στο Δήμο, και στον διοργανωτή το ακριβές αντίτιμο της θέσης τους κατά την είσοδο στους χώρους της έκθεσης και μετέπειτα της εγκατάστασής τους

·         εάν οποιοσδήποτε δεν φέρει τα ως άνω απαιτούμενα έγγραφα, δεν θα μπορεί να εισέρχεται στον χώρο της έκθεσης.

2)         Την επίβλεψη του χώρου ώστε να μην καταλαμβάνονται οι θέσεις αυθαίρετα από τους εκθέτες.

3)         Την επίβλεψη και απομάκρυνση όσων εγκαθίστανται αυθαίρετα σε χώρους στους οποίους δεν επιτρέπεται η χρήση.Άρθρο 5

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΘΕΤΩΝ1. Η παραλαβή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση των αδειών συμμετοχής στην έκθεση, η κατανομή των θέσεων, η έκδοση των αδειών συμμετοχής, η τήρηση των σχετικών φακέλων σε ειδικό για τον σκοπό αυτό αρχείο, η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας σε αυτούς που επιθυμούν να συμμετέχουν αλλά και σε αυτούς που συμμετέχουν στην έκθεση και η έγκαιρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων πάνω σε θέματα που τους αφορούν, αποτελούν υποχρεώσειςτου Δήμου ή των συνεργατών του.2. Η προσέλευση και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας ή των συνεργατών του, η συγκέντρωση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η έγκαιρη υποβολή τους, η καταβολή των προβλεπόμενων τελών, αποτελούν υποχρεώσεις όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκθεση για να εξασφαλίσουν την σχετική άδεια.3. Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν:

α) να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση, την πολιτισμένη ατμόσφαιρα και την καθαριότητα του χώρου της Έκθεσης,

β) να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής και έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής που αρμόζει στην ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης, στο ήθος των κατοίκων και στους κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, καθώς και στους κανόνες της καλής εν γένει συμπεριφοράς,

γ) να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις των νόμων, Π.Δ., εγκυκλίων και οδηγιών, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού,

 δ) να μην προβαίνουν σε οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση στους παραχωρημένους προς χρήση χώρους (περίπτερα) και

ε) να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου.4. α. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο και θέση και εφόσον καταβληθεί το αναλογούν ποσόν  και δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του παρόντος κανονισμού.

β. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εκχώρηση, η εισφορά, η εκμίσθωση κατά χρήση ή η χρήση των αδειών αυτών από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός από τον ή την σύζυγο και τα τέκνα των φυσικών προσώπων κατόχων των αδειών.

γ. Κανένας εκθέτης δεν εισέρχεται στον χώρο της έκθεσης αν δεν προσκομίσει την άδεια συμμετοχής.5. Οι άδειες συμμετοχής στην έκθεση εκδίδονται σε φορείς ή εταιρίες ή οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού και των τοπικών προϊόντων ή εκπροσωπούν επιχειρηματίες ή περιοχές. Σε κάθε περίπτωση, η τουριστική έκθεση έχει ως θεματικό αντικείμενο τον εναλλακτικό τουρισμό και τα τοπικά προϊόντα.6. Η έκδοση και η παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής άδειας του Δήμου για χρήση και εγκατάστασή του στον χώρο διεξαγωγής της έκθεσης, παρέχει το δικαίωμα χρήσης του χώρου κατά το διάστημα λειτουργίας έκθεσης. Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν την έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής αδείας ή η χρήση του χώρου μετά την λήξη της αδείας θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά παράνομη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος.7. Επίσης οι εκθέτες που θα χρησιμοποιήσουν το χώρο της εμποροπανήγυρης και της έκθεσης αντίστοιχαθα αναλάβουν και κάθε δαπάνη που θα απαιτηθεί προς τον ΟΤΕ για την τοποθέτηση των αναγκαίων τηλεφωνικών συσκευών με μετρητές ή χωρίς αυτούς. Τα τηλεφωνικά τέλη θα βαρύνουν τους συμμετέχοντες στην έκθεση.8. Για την πλήρη διασφάλιση των αναφερομένων στην παρούσα κανονιστική, έκαστος ενδιαφερόμενος εκθέτης ΔΕΝ θα παραλαμβάνει την άδεια συμμετοχής του για την εμποροπανήγυρη-έκθεση, αν δεν υπογράφει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που θα έχει διαβάσει νωρίτερα προσεκτικά, στην οποία θα δηλώνει ότι είναι ενήμερος του παρόντος κανονισμού και ότι υπεύθυνοι για κάθε απαίτησή του που ήθελε προκύψει από την λειτουργία της έκθεσης,ΠΛΗΝ αυτών οι οποίες ανάγονται σε υπαιτιότητα του ιδίου, υπεύθυνος είναι ο Δήμος ή ο φορέας στον οποίο έχει εκχωρήσει την αρμοδιότητα ο Δήμος, σε περίπτωση συνεργασίας Δήμου με άλλο φορέα για την διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

Άρθρο 6

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ1. Ο τελικός αριθμός των περιπτέρων θα προσδιοριστεί από την επιφάνεια που θα δηλώσουν ότι επιθυμεί ο κάθε συμμετέχον εκθέτης. Ο διαθέσιμος χώρος για την ανάπτυξη περιπτέρων θα ανέρχεται σε περίπου 2.000 τ.μ.

2. Προβλέπεται χώρος υποδοχής επιφάνειας περίπου 50τ.μ.

3. Προβλέπεται συνεδριακός χώρος επιφάνειας περίπου 200τ.μ.

4. Προβλέπεται χώρος κυλικείο και διοργάνωσης εκδηλώσεων (π.χ. γαστρονομίας) περίπου 500 τ.μ.

5. Προβλέπεται χώρος συναντήσεων μεταξύ touroperatorsκαι επαγγελματιών επιφάνειας περίπου 200 τ.μ.

Άρθρο 7

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣΤα τέλη χρήσης γης καθορίζονται με σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Άρθρο 8

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝΟι εταιρείες – φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην εμπορική έκθεση θα πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση καταβάλλοντας το 30% του κόστους συμμετοχής, έως τις 7 Σεπτεμβρίου.

Στην αίτηση του, εκτός από τα στοιχεία της εταιρείας – φορέα του, πρέπει να αναφέρει τα είδη που θα εκθέσει, την επιφάνεια που επιθυμεί να καταλάβει και τον εξοπλισμό που θα εγκαταστήσει στο περίπτερό του.

Ακόμα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας κανονιστικής και ότι δεν θα προβεί σε καμία οικονομική συναλλαγή μέσα στους χώρους της έκθεσης.  

Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής πρέπει να εξοφληθεί το συνολικό κόστος συμμετοχής πριν την έναρξη της τουριστικής έκθεσης.ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

α. Περίπτερα που μένουν αδιάθετα μετά την έναρξη της Έκθεσης, διατίθενται στους ενδιαφερόμενους, κατά την χρονολογική σειρά υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής τους. Καταβάλλεται δε το προβλεπόμενο για όλη τη διάρκεια της έκθεσηςκόστος συμμετοχής και τέλος χρήσης γης.

β. Η άδεια συμμετοχής στην έκθεση ΔΕΝ θα χορηγείται ως προαναφέρθηκε,  αν δεν προσκομίζει έκαστος ενδιαφερόμενος βεβαίωση εξόφλησης για τη συμμετοχή και τη βεβαίωση εξόφλησης των τελών χρήσης.

Άρθρο 9

ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣα. Χρήση της αδείας μπορούν να κάνουν μόνο τα φυσικά ή τα νομικά πρόσωπα στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί η άδεια και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση, κατά χρήση, των αδειών της παραγράφου αυτής, καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός (στην περίπτωση των φυσικών προσώπων)  από τον/την σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων των αδειών.

β. Η Άδεια συμμετοχής – εγκατάστασης στην τουριστική έκθεση Ναυπάκτου περιλαμβάνει απαραιτήτως τα παρακάτω στοιχεία: Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου, ΑΦΜ, Αρ. θέσεων, Αρ. Διπλ. Είσπραξης.

γ. Σε περίπτωση μη χρήσης του χώρου, το καταβαλλόμενο ποσό παρακρατείται, επιστρέφεται δε στον ενδιαφερόμενο, μετά την 1η Δεκεμβρίου και μόνον εφόσον οι συγκεκριμένοι χώροι έχουν αποδώσει τουλάχιστον ίσο χρηματικό ποσό.Άρθρο 10

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΤα κυλικεία της έκθεσης υπάγονται στην κατηγορία «επιχείρηση μαζικής εστίασης – επιχείρηση παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε προσωρινό χώρο» σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τ.Β') και θα πρέπει να κατέχουν την αντίστοιχη άδεια.ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ :

Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης μαζικής εστίασης θα προηγηθεί ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ.

Άρθρο 11

ΤΕΛΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ1. Απαγορεύεται αυστηρά η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση οποιουδήποτε χώρου ή περιπτέρου από τους δικαιούχους, σε τρίτο ή η χρησιμοποίησή του για κάθε άλλο σκοπό, εκτός αυτού για τον οποίο διατίθεται ο χώρος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση χώρου, το αντίτιμο προσαυξάνεται κατά €2.000,00 σε βάρος του έχοντος την άδεια.

2. Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρογεννητριών και γενικά ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στο χώρο της έκθεσης. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις η επιτροπή παρακολούθησης της έκθεσης δικαιούται να χορηγεί άδειες χρήσης ηλεκτρογεννητριών.

3 Κάθε εκμισθωτής χώρου υποχρεούται να είναι εφοδιασμένος με τουλάχιστον ένα πυροσβεστήρα 6 κιλών σκόνης, ο οποίος θα τοποθετείται σε εμφανές σημείο και θα συνοδεύεται με βεβαίωση ακαταλληλότητας από τον προμηθευτή του.Οι ψησταριές που θα χρησιμοποιούν υγραέριο (εάν υπάρχουν) θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με τις κατά νόμο άδειες χρήσεως υγραερίου και πυρασφάλειας.

4. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε των παραπάνω όρων, παρέχεται στο Δήμο το δικαίωμα:

α. να αποκλείει τον παραβάτη από το δικαίωμα συμμετοχής στην έκθεση για μία ή περισσότερες χρονιές.

β. να διαθέτει κατά την βούλησή του τον χώρο και γενικά να λαμβάνει κάθε νόμιμο μέτρο προκειμένου να διασφαλιστούν τα δημοτικά συμφέροντα.

5. Η συμμετοχή στην έκθεση συνεπάγεται και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος Κανονισμού.

6. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην έκθεση μπορούν να προμηθευτούν εγκαίρως την Κανονιστική Απόφαση του Δ. Σ. του Δήμου Ναυπακτίας.

7. Ο Δήμος Ναυπακτίας έχει το δικαίωμα να διαμορφώσει χώρο στον οποίο θα πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψή του πολιτιστικές εκδηλώσεις (συναυλίες, χορευτικές παραστάσεις και εν γένει δρώμενα από το χώρο των παραστατικών τεχνών).  Στόχος της διοργάνωσης αυτού του είδους εκδηλώσεων είναι η τόνωση της έκθεσης αλλά και η αναβάθμισή της σε πολιτιστικό γεγονός.

8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος όλες οι σχετικές προγενέστερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου καταργούνται.
Για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της τουριστικής έκθεσης του Δήμου Ναυπακτίας, εισηγούμαστε την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ, τις οποίας το σχέδιο καλείστε να ψηφίσετε. Το πλήρες κείμενο του σχεδίου της σύμβασης έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

                                                                                                    

Στην Ναύπακτο σήμερα την .…/…../2016, οι παρακάτω φορείς, καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι»:

1.      ο Δήμος Ναυπακτίας νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο του κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη,

2.      η Αιτωλική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο του ΔΣ, κ. Σιαμαντά Γεώργιο.συμφώνησαν και έκαναν δεκτά τα ακόλουθα:ΑΡΘΡΟ 1°

ΠροοίμιοΛήφθηκαν υπόψη:

1.      Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87), υπό τον τίτλο «Προγραμματικές Συμβάσεις»

2.      Το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006

3.      Το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010

4.      Το άρθρο 95 του Ν. 3852/2010

5.      Το υπ’ αριθμ. 15524/30-6-2016 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Ναυπακτίας

6.      Την απόφαση του ΔΣ της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ, με θέμα «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για τη διοργάνωση Τουριστικής Έκθεσης στο Δήμο Ναυπακτίας», η οποία λήφθηκε κατά τη ….. συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.      Την με αριθμό ……./2016 Απόφαση Δ.Σ. Ναυπακτίας με θέμα: την «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για τη διοργάνωση Τουριστικής Έκθεσης στο Δήμο Ναυπακτία».

8.      Την με αριθμό …… Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας με θέμα την Έγκριση Τοπικής κανονιστικής απόφασης για την οργάνωση και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της τουριστικής έκθεσης.ΑΡΘΡΟ 2°

Περιεχόμενο της σύμβασηςΗ παρούσα προγραμματική σύμβαση περιέχει:

1.    Τον Προϋπολογισμό της.

2.    Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών.

3.   Τους πόρους από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις για την εκτέλεση της σύμβασης.

4.    Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.

5.   Το φορέα στον οποίο θα ανατεθεί η διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση του έργου, μετά την ολοκλήρωσή του.

6.   Τις ρήτρες.

7.   Το χρόνο ισχύος της παρούσας σύμβασης.


Αντικείμενο της σύμβασης - ΣκοπόςΣτις αρμοδιότητες του Δήμου Ναυπακτίας εντάσσονται η προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη του Δήμου και την οικονομική ευημερία των δημοτών. Η οικονομική ανάπτυξη του Δήμου θα επιτευχθεί τόσο με την ανάδειξη και προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου (που χρήζουν τουριστικής αξιοποίησης) όσο και με την είσπραξη πόρων ως τέλος χρήσης γης από την διοργάνωση της τουριστικής έκθεσης.

Στις αρμοδιότητες της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, όπως προβλέπονται στο καταστατικό της, εντάσσονται η τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ, η προώθηση της επιχειρηματικής και οικονομικής ανάπτυξης και η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την διοργάνωση εκθέσεων και συναφών εκδηλώσεων και γενικώς η υλοποίηση των εκδηλώσεων.

Με την παρούσα προγραμματική σύμβαση επιδιώκεται η συνεργασία μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ, μέσα από την οποία θα καταστεί δυνατή η διοργάνωση και η υλοποίηση τουριστικής έκθεσης στην πόλη της Ναύπακτου.

ΑΡΘΡΟ 4°

ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΗ χρηματοδότηση της διοργάνωσης της τουριστικής έκθεσης, επί της ουσίας, θα πραγματοποιηθεί με ιδιωτικούς πόρους, που θα καταβάλλονται από τους συμμετέχοντες – εκθέτες.

Ειδικότερα για τη συμμετοχή στην τουριστική έκθεση κάθε συμμετέχοντας θα καταβάλλει εβδομήντα ευρώ (75€), πλέον Φ.Π.Α., ανά τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή συνολικά ενενήντα τρία (93€) ανά τετραγωνικό μέτρο. Στην τιμή περιλαμβάνεται το τέλος χρήσης γης και το Φ.Π.Α.

Εκτιμώμενο συνολικό ποσό (με Φ.Π.Α.): €93,00 Χ 2.000 τ.μ. = €186.000

Ο Δήμος Ναυπακτίας θα διαθέσει τους κάτωθι πόρους για την διοργάνωση της εκδήλωσης:

·         Διάθεση 3 υπαλλήλων του Δήμου Ναυπακτίας για διάστημα 3 μηνών, με εκτιμώμενο κόστος 5.000,00€

·         Παροχή ρεύματος, από τον Δήμο Ναυπακτίας, για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, με εκτιμώμενο κόστος 5.000,00€

·         Παροχή ασύρματου διαδικτύου στο χώρο της τουριστικής έκθεσης, με εκτιμώμενο κόστος 2.000,00€

·         Λοιπές παροχές (παροχή χώρου κλπ) 2.500,00€Η Αιτωλική Αναπτυξιακή θα διαθέσει τους κάτωθι πόρους για την διοργάνωση των εκδηλώσεων:

·         Διάθεση 3 στελεχών από την Αιτωλική Αναπτυξιακή για διάστημα 3 μηνών, με εκτιμώμενο κόστος 5.000,00€

·         Κατασκευή εγκαταστάσεων για τη στέγαση των εκδηλώσεων, λειτουργία και φύλαξη αυτών, καθώς και προβολή της εκδήλωσης, από την Αιτωλική Αναπτυξιακή, με εκτιμώμενο κόστος 145.000 €.Επομένως, για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων ο Δήμος Ναυπακτίας θα ξοδέψει 14.500,00€ και η Αιτωλική Αναπτυξιακή 150.000€.Τα έσοδα από τη διοργάνωση της τουριστικής έκθεσης εκτιμώνται σε 186.000€ (ωφέλιμη εκτιμώμενη κάλυψη: 2.000 m2)Εκ των εσόδων, εκτιμάται ότι:

Α) ο Δήμος Ναυπακτίας θα λάβει 30.000€, ως τέλος χρήσης γης,Β) η Αιτωλική Αναπτυξιακή θα λάβει 156.000€, για την τεχνική υποστήριξη της εκδήλωσης, την κατασκευή των εγκαταστάσεων, καθώς και τη λειτουργία και φύλαξη αυτών.Ο εκτιμώμενος απολογισμός έχει ως ακολούθως:ΦΟΡΕΑΣ
ΕΣΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ
ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
30.000
14.500
15.500
ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
156.000
150.000
6.000

ΑΡΘΡΟ 5°

Φορέας του έργουΔιοργανωτής του έργου ορίζεται ο Δήμος Ναυπακτίας.

Α. Ο Δήμος Ναυπακτίας:

·         Θα συμμετέχει στη χρηματοδότηση της εκδήλωσης κατά το προαναφερόμενο ποσό, σύμφωνα με το άρθρο 4

·         Θα διαθέσει προσωπικό για την διοργάνωση της εκδήλωσης

·         Θα εξασφαλίσει το χώρο διοργάνωσης της εκδήλωσης

·         Θα εξασφαλίσει κατάλληλη παροχή ρεύματος

·         Θα εξασφαλίσει ασύρματο διαδίκτυο στους χώρους της έκθεσης.

·         Θα εξασφαλίσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

·         Θα εξασφαλίσει την αποκομιδή των απορριμμάτων από το χώρο της διοργάνωσης της εκδήλωσης. 

·         Θα εξασφαλίσει απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις (π.χ. πυροσβεστική, αστυνομία)

·         Θα διαθέσει αίθουσες και εξοπλισμό (γραφεία, Η/Υ, εκτυπωτές κλπ) για την διευθέτηση των διοικητικών και οικονομικών θεμάτων της εκδήλωσης

·         Δικαιούται έσοδα από τη συμμετοχή εκθετών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4

·         Καλεί τον δεύτερο συμβαλλόμενο σε σύσκεψη αναφορικά με τη διοργάνωση των εκδηλώσεων, οποιαδήποτε στιγμή κρίνει σκόπιμο και σε οποιοδήποτε μέρος.Β. Η Αιτωλική Αναπτυξιακή:

·         Θα συμμετέχει στη χρηματοδότηση της εκδήλωσης κατά το προαναφερόμενο ποσό, σύμφωνα με το άρθρο 4

·         Θα διαθέσει προσωπικό για την διοργάνωση της εκδήλωσης

·         Θα εξασφαλίσει την κατασκευή κατάλληλων εγκαταστάσεων

·         Θα εξασφαλίσει τη λειτουργία και φύλαξη, καθαριότητα των εγκαταστάσεων και των εμπορευμάτων

·         Θα μεριμνήσει για τη συμμετοχή εκθετών

·         Θα μεριμνήσει για την προβολή των εκδηλώσεων

·         Θα επιληφθεί για την ανεύρεση χορηγών

·         Θα εισπράξει το κόστος συμμετοχής των εκθετών

·         Θα διαθέσει αίθουσες και εξοπλισμό (γραφεία, Η/Υ, εκτυπωτές κλπ) για την διευθέτηση των διοικητικών και οικονομικών θεμάτων της εκδήλωσης

·         Δικαιούται έσοδα από τη συμμετοχή εκθετών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4Και οι δυο συμβαλλόμενοι υποχρεούνται στην τήρηση της Κανονιστική Απόφασης των σχετικών εκδηλώσεων, όπως εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας.ΑΡΘΡΟ 7°

Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργουΗ χρονική διάρκεια υλοποίησης της παρούσας σύμβασης διαρκεί 6 μήνες και ξεκινάει από την υπογραφή της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 8°

Επίλυση διαφωνιών - Παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης

.

Οι συμβαλλόμενοι αναθέτουν την Παρακολούθηση της σύμβασης και την τήρηση των όρων αυτής σε κοινή επιτροπή παρακολούθησης της τουριστικής έκθεσης η οποία θα αποτελείται από τρεις (3) εκπροσώπους του Δήμου Ναυπακτίας και δυο (2) εκπροσώπους της Αιτωλικής Αναπτυξιακής:1.      Τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Ναυπακτίας, κ. Ι. Σύψα.

2.      Τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Ναυπακτίας, κ. Κ. Καρακώστα

3.      Τον Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Ναυπακτίας, κ. Σ. Τσέλιο

4.      Τον Πρόεδρο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής κ. Γ. Σιαμαντά

5.      Τον Διευθυντή της Αιτωλικής Αναπτυξιακής κ. Χ. ΜιχαλόπουλοΗ Κοινή Επιτροπή εισηγείται στα συμβαλλόμενα μέρη οτιδήποτε κρίνεται αναγκαίο για την ορθή υλοποίηση της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων τυχών χορηγιών, και επιλαμβάνεται των διαφορών που ήθελαν τυχόν προκύψει με την ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας σύμβασης. Οι διαφορές ή διαφωνίες επιλύονται με κοινή συναίνεση όλων των συμβαλλομένων μερών. Σε περίπτωση που μεταξύ των μελών της επιτροπής δεν επέλθει ομόφωνη συμφωνία, αρμόδια για την επίλυση της διαφοράς είναι τα αρμόδια Δικαστήρια.

Η Κοινή Επιτροπή θα συντάξει απολογιστική έκθεση μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εκδηλώσεων.

ΑΡΘΡΟ 9°

Αθέτηση των όρων της σύμβασης – Ρήτρες


2.      Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων μερών, αυτό θα οφείλει να καταβάλει στο άλλο μέρος τις κάτωθι ποινικές ρήτρες, οι οποίες συμφωνούνται ως εύλογες και δίκαιες:·         Σε περίπτωση που η Αιτωλική Αναπτυξιακή δεν υλοποιήσει το σύνολο των υποχρεώσεών της, όπως αναφέρονται στο Άρθρο 6 της παρούσας και επιφέρει ακύρωση ή αδυναμία υλοποίησης της διοργάνωσης της τουριστικής έκθεσης οφείλει να καταβάλει στον Δήμο Ναυπακτίας το ποσό των 5.000,00€.

·         Σε περίπτωση που ο Δήμος Ναυπακτίας δεν υλοποιήσει το σύνολο των υποχρεώσεών του, όπως αναφέρονται στο Άρθρο 6 της παρούσας και επιφέρει ακύρωση ή αδυναμία διοργάνωσης της τουριστικής έκθεσης οφείλει να καταβάλει στην Αιτωλική Αναπτυξιακή το ποσό των 5.000,00€.

ΑΡΘΡΟ 10°

Ισχύς της σύμβασης

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση αρχίζει να ισχύει από σήμερα και λήγει με την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων. Παράταση της διάρκειας πραγματοποιείται με την έγγραφη τροποποίηση της σύμβασης αυτής, μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών της κοινής Επιτροπής. Δύναται να γίνει τροποποίηση των όρων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης μετά από απόφαση όλων των αρμοδίων διοικητικών οργάνων.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή τους συντάχτηκε το παρόν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτούς, υπογράφηκε σε 3 πρωτότυπα. Έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα.ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου