Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

ΤΩΡΑ: ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ


Ξεκίνησαν οι εργασίες για την εκτέλεση του έργου με την ονομασία "Γεωθερμική Αναβάθμιση" στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου..


Από τους πρώτους "λάκκους"  των θεμελίων που ανοίχθηκαν, ήρθαν στο φως αρχαία τείχη και κλήθηκε η Αρχαιολογία και Αρχαιολόγος απέκλεισε τον χώρο και γενικά το προαύλιο του Σχολείου μη επιτρέποντας την είσοδο στους πολίτες....

Επειδή το θέμα είναι σοβαρό και σε παρόμοιες περιπτώσεις παρατηρούνται "καθυστερήσεις" στην εκτέλεση των έργων ενώ σε άλλες επιχωματώνονται τα ευρήματα, πιστεύουμε ότι η Αρχαιολογική Υπηρεσία δεν θα ενεργήσει "επιπόλαια" και θα φερθεί όπως αξίζει στην περίπτωση με σχέση "ισότητας" μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου....

Ένα άλλο θέμα που θέλουμε να τονίσουμε και που θα πρέπει ο Δήμος Ναυπακτίας και γενικά η Πολιτεία να λάβει σοβαρά υπόψη είναι η ανάδειξη των αρχαιοτήτων αυτών, περισσότερο λόγω της συγκυρίας που τα ευρήματα είναι σε Σχολείο ώστε με κατάλληλες εγκαταστάσεις (γυάλινο δάπεδο, κάγκελα, πινακίδες κλπ) να προσφέρουν στην μαθητική κοινότητα "παιδεία αρχαιολογικών γνώσεων", κάτι που λείπει από τα παιδιά μας.....

Επιμένουμε και θα επανέλθουμε:
ΟΧΙ στην επιχωμάτωση..... ΟΧΙ στις εύκολες λύσης, επειδή ο χώρος είναι Δημόσιος.... ΟΧΙ στην ανισότητα συμπεριφοράς μεταξύ Ιδιωτών και Δημοσίου....

ΝΑΙ στην ανάδειξη των Αρχαιοτήτων..... ΝΑΙ στην "Αναβάθμιση της παιδείας" μέσω των αρχαιολογικών γνώσεων.... 
 Γεωθερμία ή Γεωθερμική ενέργεια
 
Γεωθερμία ή Γεωθερμική ενέργεια ονομάζουμε τη φυσική θερμική ενέργεια της Γης που διαρρέει από το θερμό εσωτερικό του πλανήτη προς την επιφάνεια. Η μετάδοση θερμότητας πραγματοποιείται με δύο τρόπους:
α) Με αγωγή από το εσωτερικό προς την επιφάνεια με ρυθμό 0,04 - 0,06 W/m2 [1]
β) Με ρεύματα μεταφοράς, που περιορίζονται όμως στις ζώνες κοντά στα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών, λόγω ηφαιστειακών και υδροθερμικών φαινομένων.
Μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο έχει η αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας για την κάλυψη αναγκών του, καθώς είναι μια πρακτικά ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. Ανάλογα με το θερμοκρασιακό της επίπεδο μπορεί να έχει διάφορες χρήσεις.
H Υψηλής Ενθαλπίας (>150 °C) χρησιμοποιείται συνήθως για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η ισχύς τέτοιων εγκαταστάσεων το 1979 ήταν 1.916 ΜW με παραγόμενη ενέργεια 12×106 kWh/yr.
Η Μέσης Ενθαλπίας (80 έως 150 °C) που χρησιμοποιείται για θέρμανση ή και ξήρανση ξυλείας και αγροτικών προϊόντων καθώς και μερικές φορές και για την παραγωγή ηλεκτρισμού (π.χ. με κλειστό κύκλωμα φρέον που έχει χαμηλό σημείο ζέσεως).
Η Χαμηλής Ενθαλπίας (25 έως 80 °C) που χρησιμοποιείται για θέρμανση χώρων, για θέρμανση θερμοκηπίων, για ιχθυοκαλλιέργειες, για παραγωγή γλυκού νερού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου